Proiectul bugetului orașului Căușeni pentru anul 2017

PROIECT REPUBLICA MOLDOVA   DECIZIE nr. 13/1 din 16 decembrie 2016   Cu privire la aprobarea bugetului orășenesc Căușeni pentru anul 2017   În conformitate cu prevederile art. 24 (1) lit.a) a Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, în conformitate art. 5(3), 8, 18, 19, 20 (3), (4), 22 […]