Anunț

Primăria Căușeni  începînd cu ziua de miercuri distribuie tuturor locuitorilor orașului  puieți de măr, cireș, vișin, prun, cais și alte specii de pomi tuturor doritorilor. Fiecare cetățean care dorește să planteze la el în curte cîte un pom nu are decît să vină la primărie și să-și ridice puieții. Aceștia sunt distribuiți gratuit, iar unica […]

Anunț

ANUNȚ Avînd în vedere cererile solicitanților, primăria orașului Căușeni  informează toate părțile interesate despre inițierea elaborării deciziilor și consultarea publică pe marginea următoarelor proiecte de decizii: ORDINEA DE ZI: 1.1Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.11/1 din 29.11.2017 „Cu privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2018” . Raportor: Maria Bocearov, specialist […]

Regulile de întreținere a câinilor și pisicilor pe teritoriul orașului Căușeni

PROIECT   D E C I Z I A  nr. 1/____ din  02 februarie  2018     Cu privire la  aprobarea Regulamentului privind regulele de întreținere a cîinilor și pisicilor pe teritoriul orașului Căușeni   În vederea ameliorării situaţiei epizootice, soluţionării problemei animalelor fără supraveghere și fără stăpân, reglementării modalităţii şi întreţinere a pisicilor şi […]

Ajutor material pentru procurarea lemnelor de foc

Anexa nr.1 al deciziei Consiliului orășenesc Căușeni nr.9/2.1 din 17.11.2017   Lista persoanelor care beneficiază de ajutor material pentru procurarea  lemnelor de foc     Familia/Numele Anul nașterii Domeciliu Suma lei Antohi Iulia 23.08.1936 Renașterii nr.1 300 Andrieș Anna 12.04.1937 Ștefan cel Mare și Sfînt nr.45 300 Agapi Anton 20.02.1933 Ștefan cel Mare și Sfînt nr.125 […]

Convocarea ședinței Consiliului orășenesc Căușeni

DISPOZIŢIA nr. 02/1-7-439 din 17 noiembrie  2017   Cu privire la convocarea şedinţei a 10-a ordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni   În conformitate cu art. 16(2), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006, D I S P U N: I. Să se convoace şedinţa a 10-a ordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni […]