Cotele taxelor și impozitelor pentru anul 2017

Anexa nr. 4 la Decizia Consiliului orășenesc Căușeni nr. 13/1 din 16 decembrie 2016   Cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate în bugetul orășenesc Căușeni în anul 2017   1. Cotele impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare   Nr d/o Denumirea impozitului sau taxelor Baza impozabilă şi/sau obiectului impunerii Cota impozitului […]

Proiectul bugetului orașului Căușeni pentru anul 2017

PROIECT REPUBLICA MOLDOVA   DECIZIE nr. 13/1 din 16 decembrie 2016   Cu privire la aprobarea bugetului orășenesc Căușeni pentru anul 2017   În conformitate cu prevederile art. 24 (1) lit.a) a Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, în conformitate art. 5(3), 8, 18, 19, 20 (3), (4), 22 […]