Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante

Primăria orașului Căușeni anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de contabil-șef din cadrul primăriei or. Căușeni   Scopul general al funcției: organizarea corectă a evidenței contabile, a utilizării mijloacelor bugetare și a fondurilor fixe.   Sarcinile de bază: – Asigurarea organizării eficiente a activităților financiar-contabile a autorității publice; – Elaborarea calculelor de deviz pentru […]

Ședința comisiilor de specialitate

Ședința comisiilor de specialitate a Consiliului orășenesc Căușeni pentru examinarea întrebărilor incluse în ordine de zi a ședinței din 17.11.2017 vor avea loc după cum urmează: – comisia economie, buget și finanțe – la data de 15.11.2017 ,ora 15.00 – comisia pentru agricultură, industrie și relații funciare – la data de 15.11.2017 , ora 14.00 […]

Convocarea ședinței Consiliului orășenesc Căușeni

DISPOZIŢIA nr. 02/1-7-430 din  10 noiembrie  2017   Cu privire la convocarea şedinţei a 9-a extraordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni   În conformitate cu art. 16(2), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006, D I S P U N:   1.Să se convoace şedinţa a 9-a extraordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni […]

Convocarea ședinței Consiliului orășenesc Căușeni

DISPOZIŢIA nr. 02/1-7-399 din  02 octombrie 2017     Cu privire la convocarea şedinţei a 8-a extraordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni     În conformitate cu art. 16(2), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006, D I S P U N:   1.Să se convoace şedinţa a 8-a extraordinară a Consiliului […]

Concurs pentru ocuparea funcției de director instituții preșcolare

Primăria orașului Căușeni anunță  concurs   pentru ocuparea funcțiilor vacante de director în instituțiile preșcolare  nr.3, 6.  din orașul Căușeni. 1.Denumirea Autorității publice: Primăria or.Căușeni 2.Sediul Administrației publice: or.Căușeni str. M.Radu 3 3Condițiile de participare la concurs: a)Deține cetățănia Republicii Moldova; b) are studii superioare universitare; c) are vechime în activitate didactică de cel puțin 3 ani; […]