Deconectări programate

În conformitate cu prevederile p.52(3,4) al Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 343 din 15 decembrie 2010, Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A.  informează, că pe data de 15.03.2019, în intervalul de timp 09:00 – 17:00, este posibil să fie deconectat pentru lucrări de defrișare şi […]

Audieri publice pe marginea aprobării Planului De Revitalizare Urbană 2019-2021 și Planului De Dezvoltare Economică 2019-2021 a orașului Căușeni

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional” Primăria orașului Căușeni  anunță Consultarea publică a proiectelor deciziilor privind aprobarea Planului De Revitalizare Urbană 2019-2021 […]