Audieri publice a proiectelor de decizie incluse în ordinea de zi a ședinței a 5-a extraordinară a Consiliului orășenesc Căușeni

,, Primăria orașului Căușeni organizează audieri publice a proiectelor de decizie incluse în ordinea de zi a ședinței a 5-a extraordinară a Consiliului orășenesc Căușeni. Audierile vor avea loc la data de 05.08.2021, ora 10.00, în sala de ședințe, etajul II”. Proiectele de decizie incluse în ordinea de zi a ședinței a 5-a extraordinară a […]

COMUNICAT

       Primăria orașului Căușeni procură spațiu locativ (apartament cu 1 odăi) în valoare de până la 180 mii lei, în orașul Căușeni.        Ofertele vor fi prezentate în anticamera primăriei orașului Căușeni, strada Meșterul Radu,3.  

În atenţia contribuabililor – subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar!

Primăria or. Căușeni informează persoanele fizice – cetăţeni şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) – subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar că, începând cu perioada fiscală aferentă anului 2021, termenele limită de achitare a acestora sunt: – data de 30 iunie 2021 – în cazul bunurilor imobiliare şi a terenurilor persoanelor fizice – cetăţeni, precum şi a […]

FĂRĂ AMBROZIE în orașul Căușeni

Ajută-ne să oprim răspândirea buruienii ambrozia! Sesizează primăria orașului Căușeni cu privire la locațiile infestate cu ambrozie la numărul de telefon: 0243 2-22-33 !!! Conform legislației în vigoare această buruiană trebuie distrusă de către proprietarii, deținătorii sau administratorii terenurilor. Atenție!!! Pentru nerespectarea prevederilor legale se vor aplica amenzi Cine trebuie să distrugă buruiana ambrozia? În […]

ANUNŢ privind organizarea audierilor publice a proiectelor de decizie

Conform prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional și Hotărârii Guvernului  RM nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional,  Primăria or.Căușeni,  organizează la data de  06 mai 2021, ora  10.00  în sala pentru ședințe, et.II, audieri publice vizând proiectele de decizie incluse […]