În atenţia contribuabililor – subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar!

Primăria or. Căușeni informează persoanele fizice – cetăţeni şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) – subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar că, începând cu perioada fiscală aferentă anului 2021, termenele limită de achitare a acestora sunt: – data de 30 iunie 2021 – în cazul bunurilor imobiliare şi a terenurilor persoanelor fizice – cetăţeni, precum şi a […]

FĂRĂ AMBROZIE în orașul Căușeni

Ajută-ne să oprim răspândirea buruienii ambrozia! Sesizează primăria orașului Căușeni cu privire la locațiile infestate cu ambrozie la numărul de telefon: 0243 2-22-33 !!! Conform legislației în vigoare această buruiană trebuie distrusă de către proprietarii, deținătorii sau administratorii terenurilor. Atenție!!! Pentru nerespectarea prevederilor legale se vor aplica amenzi Cine trebuie să distrugă buruiana ambrozia? În […]

ANUNŢ privind organizarea audierilor publice a proiectelor de decizie

Conform prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional și Hotărârii Guvernului  RM nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional,  Primăria or.Căușeni,  organizează la data de  06 mai 2021, ora  10.00  în sala pentru ședințe, et.II, audieri publice vizând proiectele de decizie incluse […]

2021 04 19 Încă un trotuar se pavează la Căușeni

Încă un trotuar se pavează la Căușeni. De data aceasta este vorba de un trotuar cu distanța aproximativă de 250 de metri din zona autogării orășenești. Autoritățile locale au decis să readucă la viață un trotuar uitat de lume, care trecea prin spatele magazinelor alimentare din zona autogării și să îl paveze. De câteva zile […]

2021 04 19 Pavajul este la ordinea zilei în orașul Căușeni

Orașul Căușeni se pavează la greu. Înmai multe sectoare ale urbei au loc lucrări de pavare a teritoriului. Indiferent dacă este vorba de cuți ale blocurilor locative sau trotuare.Pavajul este la ordinea zilei în oraș. Luni am descoperit trei zone în care se executau astfel de lucrări. Este vorba de un trotuar cu distanța aproximativă […]