Audieri publice pe marginea aprobării Planului De Revitalizare Urbană 2019-2021 și Planului De Dezvoltare Economică 2019-2021 a orașului Căușeni

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional” Primăria orașului Căușeni  anunță Consultarea publică a proiectelor deciziilor privind aprobarea Planului De Revitalizare Urbană 2019-2021 […]