Solicitare autorizație

SRL ,,Izvorul Cristalin” solicită eliberarea autorizației de mediu pentru folosința specială a apei din sonda nr. 1 CS, situată or. Căușeni, extravilan.  

Solicitare autorizație

SRL ,,Petcom Lux” solicită eliberarea autorizației de mediu pentru folosința specială a apei din sonda arteziană nr. 3298, nr. 3429, situate în or. Căușeni pe teren extravilan și din sonda arteziană cu nr. 89 situată în s. Semionovca, r. Ștefan Vodă, amplasată pe teren extravilan.

Audieri publice a proiectelor de decizie incluse în ordinea de zi a ședinței a 5-a extraordinară a Consiliului orășenesc Căușeni

,, Primăria orașului Căușeni organizează audieri publice a proiectelor de decizie incluse în ordinea de zi a ședinței a 5-a extraordinară a Consiliului orășenesc Căușeni. Audierile vor avea loc la data de 05.08.2021, ora 10.00, în sala de ședințe, etajul II”. Proiectele de decizie incluse în ordinea de zi a ședinței a 5-a extraordinară a […]

COMUNICAT

       Primăria orașului Căușeni procură spațiu locativ (apartament cu 1 odăi) în valoare de până la 180 mii lei, în orașul Căușeni.        Ofertele vor fi prezentate în anticamera primăriei orașului Căușeni, strada Meșterul Radu,3.  

În atenţia contribuabililor – subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar!

Primăria or. Căușeni informează persoanele fizice – cetăţeni şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) – subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar că, începând cu perioada fiscală aferentă anului 2021, termenele limită de achitare a acestora sunt: – data de 30 iunie 2021 – în cazul bunurilor imobiliare şi a terenurilor persoanelor fizice – cetăţeni, precum şi a […]