DISPOZIȚIE 02/1 – 7- 35  din 13 martie 2020 Cu privire la convocarea ședinței Consiliului

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL CĂUŞENI P R I M Ă R I A ORAŞULUI CĂUŞENI Tel: 2-22-33, fax: 2-25 54, e-mail: primaria@căuşeni.org MD4300, str. M. Radu, 3, or. Căușeni DISPOZIȚIE 02/1 – 7- 35 din  13 martie 2020 Cu privire la convocarea ședinței Consiliului Orășenesc Căușeni   Având în vedere Hotărârea Comisiei Națională Extraordinară de Sănătate […]

ANUNŢ privind organizarea audierilor publice a proiectelor de decizie

Conform prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional și Hotărârii Guvernului RM nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Primăria or.Căușeni, organizează la data de 12.12.2019 ora 10:00 în sala pentru ședințe, et.II, audieri publice vizând proiectul de decizie: „Cu privire la […]