ANUNȚ

Ședința comisiilor de specialitate vor avea loc în incinta primăriei orașului Căușeni, după cum urmează. – comisia drept, administrare publică locală și relații internaționale – 19.08.2020- ora 13.00, – comisia pentru agricultură, industrie, protecția mediului, dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului – 20.08.2020 – ora 15.00 – comisia economie, buget și finanțe – 21.08.2020- ora 8.30 […]

ANUNȚ

Ședința comisiilor de specialitate ale Consiliului orășenesc Căușeni, în vederea examinării chestiunilor incluse în ordine de zi a ședinței ordinare din 03.07.2020, vor avea loc după cum urmează: – comisia educație, tineret, sport, cultură protecție socială și muncă – 30.06.2020, ora 15.00; – comisia drept, administrare publică locală și relații internaționale – 01.07.2020, ora 10.00; […]

Anunț!

Primăria orașului Căușeni anunță că avizele de plată pentru bunurile imobiliare au fost expediate prin intermediul Oficiului Poștal Căușeni. Persoanele care din anumite motive nu au recepționat respectivele avize se pot adresa la primăria orașului Căușeni, etajul I, biroul 11, pentru a le primi. Telefon de contact – 0243-22267. De asemenea vă informăm că conform […]