ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

„Cu privire la participarea UAT orașul Căușeni în calitate de partener la proiectul „Reziliența și prevenție în situații de risc prin îmbunătățirea infrastructurii în comunitățile transfrontaliere – comuna Plugari, Județul Iași, Romania și orașul Căușeni, raionul Căușeni, Republica Moldova”. Primăria orașului Căușeni inițiază, începând cu data de 14.03.2024 consultarea publică a proiectului de decizie „Reziliența […]

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

„Cu privire la participarea UAT orașul Căușeni la Programul de finanțare nerambursabilă pentru anul 2024 inițiat de Guvernul României, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova” Primăria orașului Căușeni inițiază, începând cu data de 14.03.2024 consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la participarea UAT orașul Căușeni la Programul de finanțare nerambursabilă pentru anul 2024 […]

Anunț privind prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției vacante de Administrator al Î.M. „Salubrizare și Amenajare” Căușeni

Consiliul orășenesc Căușeni anunță prelungirea concursului pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcției vacante de Administrator al Î. M. „Salubrizare și Amenajare Căușeni” Pentru funcția de administrator al Întreprinderii poate candida persoana care corespunde următoarelor cerințe: 1) cunoaște limba română, 2) deține studii superioare, 3) a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani, 4) […]

Anunț public!

Administrația S.A. „Elevator Kelley Grains” șos. Tighina 13, solicită  eliberarea Autorizației de Mediu pentru folosință specială a apei din sondele Nr. 3279.

ANUNȚ privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Î.M. „Salubrizare și Amenajare Căușeni”

În temeiul Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, precum și Hotărârii Guvernului nr.484/2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală Consiliul orășenesc Căușeni anunță concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcției vacante de Administrator al Î. M. „Salubrizare și Amenajare Căușeni” Pentru funcția de administrator al Întreprinderii poate candida persoana care corespunde […]