ANUNȚ

Ședința comisiilor de specialitate vor avea loc în incinta primăriei orașului Căușeni, după cum urmează. – comisia drept, administrare publică locală și relații internaționale – 19.08.2020- ora 13.00, – comisia pentru agricultură, industrie, protecția mediului, dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului – 20.08.2020 – ora 15.00 – comisia economie, buget și finanțe – 21.08.2020- ora 8.30 […]

ANUNȚ

Ședința comisiilor de specialitate ale Consiliului orășenesc Căușeni, în vederea examinării chestiunilor incluse în ordine de zi a ședinței ordinare din 03.07.2020, vor avea loc după cum urmează: – comisia educație, tineret, sport, cultură protecție socială și muncă – 30.06.2020, ora 15.00; – comisia drept, administrare publică locală și relații internaționale – 01.07.2020, ora 10.00; […]