Deconectări programate

În conformitate cu prevederile p.52 (3,4) al Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 343 din 15 decembrie 2010, Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A. informează, că pe data de 13.11.2018 – 14.11.2018, în intervalul de timp 08:00 – 17:00, este posibil să fie deconectat pentru lucrări […]

Inițierea elaborării deciziilor și consultarea publică

Având în vedere cererile solicitanților, În conformitate cu Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Legea nr.436 – XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Legea nr.100 din 22.12.20017 cu privire la actele normative, primăria orașului Căușeni informează toate părțile interesate despre inițierea elaborării deciziilor și consultarea publică pe marginea următoarelor proiecte  de decizie: […]

COMUNICAT INFORMATIV

Agenția proprietății Publice informează că, în perioada 19-23 noiembrie 2018, acțiunile proprietate publică de stat din S.A. ,,Drumuri – Căușeni”, or. Căușeni, str. Tighinei, 2A, în număr de 2519091 unități (99,541%) sunt expuse la licitație ,,cu strigare” pe piața reglementată a Bursei de Valor, în pachet unic, la prețul inițial de 11,80 lei pentru o […]

Anunț

Având în vedere cererile solicitanților, În conformitate cu Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Legea nr.436 – XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Legea nr.100 din 22.12.20017 cu privire la actele normative, primăria orașului Căușeni  informează toate părțile interesate despre inițierea elaborării deciziilor și consultarea publică pe marginea următorului  proiect  de […]