Planul  desfăşurării activităților culturale cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului”

  Planul desfăşurării activităților culturale cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului” 1 iunie  2018                                                                           or. Căuşeni   Nr d/o Activitatea Ora Locul desfăşurării Concert de sărbătoare: -Ansamblul ”Romanița” -Ansamblul s. Chircăiești -Studioul ”Romanița” -Centrul de creație 09.00-11.00 Stadionul central Prezentare – Direcția Regională Est a Departamentului Poliției de Frontieră (exerciții practice cu câinele) 09.30-09.50 Stadionul […]

În atenția locuitorilor orașului Căușeni – lucrări planificate

În conformitate cu Planul de investiții pentru anul 2018 în perioada 28 mai – 15 iulie 2018, compania RED UNION FENOSA va efectua lucrări de renovare a conductelor aeriene cu schimbarea pilonilor în perimetrul str. Vasile Lupu, Tineretului, Valea Hîrtopului , Calea Brezoaiei. Pe parcursul executării lucrărilor, zilnic (cu excepția zilelor de sîmbătă și duminică), […]

Anunț

Primăria Căușeni  începînd cu ziua de miercuri distribuie tuturor locuitorilor orașului  puieți de măr, cireș, vișin, prun, cais și alte specii de pomi tuturor doritorilor. Fiecare cetățean care dorește să planteze la el în curte cîte un pom nu are decît să vină la primărie și să-și ridice puieții. Aceștia sunt distribuiți gratuit, iar unica […]

Anunț

ANUNȚ Avînd în vedere cererile solicitanților, primăria orașului Căușeni  informează toate părțile interesate despre inițierea elaborării deciziilor și consultarea publică pe marginea următoarelor proiecte de decizii: ORDINEA DE ZI: 1.1Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.11/1 din 29.11.2017 „Cu privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2018” . Raportor: Maria Bocearov, specialist […]

Regulile de întreținere a câinilor și pisicilor pe teritoriul orașului Căușeni

PROIECT   D E C I Z I A  nr. 1/____ din  02 februarie  2018     Cu privire la  aprobarea Regulamentului privind regulele de întreținere a cîinilor și pisicilor pe teritoriul orașului Căușeni   În vederea ameliorării situaţiei epizootice, soluţionării problemei animalelor fără supraveghere și fără stăpân, reglementării modalităţii şi întreţinere a pisicilor şi […]