Audieri publice pe marginea proiectului de buget al orașului Căușeni pentru anul 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional” Primăria orașului Căușeni  anunță Consultarea publică a proiectului bugetului orașului Căușeni pentru anul 2019. Audierile publice […]