Regulile de întreținere a câinilor și pisicilor pe teritoriul orașului Căușeni

PROIECT   D E C I Z I A  nr. 1/____ din  02 februarie  2018     Cu privire la  aprobarea Regulamentului privind regulele de întreținere a cîinilor și pisicilor pe teritoriul orașului Căușeni   În vederea ameliorării situaţiei epizootice, soluţionării problemei animalelor fără supraveghere și fără stăpân, reglementării modalităţii şi întreţinere a pisicilor şi […]

Ajutor material pentru procurarea lemnelor de foc

Anexa nr.1 al deciziei Consiliului orășenesc Căușeni nr.9/2.1 din 17.11.2017   Lista persoanelor care beneficiază de ajutor material pentru procurarea  lemnelor de foc     Familia/Numele Anul nașterii Domeciliu Suma lei Antohi Iulia 23.08.1936 Renașterii nr.1 300 Andrieș Anna 12.04.1937 Ștefan cel Mare și Sfînt nr.45 300 Agapi Anton 20.02.1933 Ștefan cel Mare și Sfînt nr.125 […]

Convocarea ședinței Consiliului orășenesc Căușeni

DISPOZIŢIA nr. 02/1-7-439 din 17 noiembrie  2017   Cu privire la convocarea şedinţei a 10-a ordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni   În conformitate cu art. 16(2), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006, D I S P U N: I. Să se convoace şedinţa a 10-a ordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni […]

Proiectul bugetului orașului Căușeni pentru anul 2018

PROIECT REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL CĂUŞENI CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI DECIZIE nr. 11/1   din 24 noiembrie 2017 Cu privire la aprobarea bugetului orășenesc Căușeni pentru anul 2018   În conformitate cu prevederile  art. 24 (1) lit.a) a Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, în conformitate art. 5(3), 8, 18, 19, 20 […]

Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante

Primăria orașului Căușeni anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de contabil-șef din cadrul primăriei or. Căușeni   Scopul general al funcției: organizarea corectă a evidenței contabile, a utilizării mijloacelor bugetare și a fondurilor fixe.   Sarcinile de bază: – Asigurarea organizării eficiente a activităților financiar-contabile a autorității publice; – Elaborarea calculelor de deviz pentru […]