PROGNOZĂ HIDROLOGICĂ

Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în legătură cu avertizarea meteorologică cu privire la căderea averselor puternice, izolat foarte puternice, pe unele râuri mici și în locurile joase, în perioada 27 iunie – 1 iulie, HIDROLOGII PROGNOZEAZĂ: – creşterea locală a nivelului apei cu 0,5-1,0 m; – formarea scurgerilor intensive pe pante cu risc de […]

Anunț CONVOCAREA ȘEDINȚEI

În conformitate cu art. 16(2), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006, Se convoacă şedinţa a 6-a extraordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni pe data de  29.06.2018, la orele 10.00, în localul Primăriei or. Căuşeni, cu următoarea ORDINEA DE ZI: 1.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliuluiorăşenesc Căuşeni nr.11/1 din 29.11.2017 „Cu privire […]

Curățarea canalelor râului Botna continuă

În sfîrșit va fi sărbătoare și la ei pe uliță. După mai bine de trei decenii de așteptare locuitorii străzilor Alexei Mateevici și Vasile Alecsandri din Căușeni vor scăpa de apa din beciuri și grădini. Cel puțin asta prioomit autoritățile care la începutul săptămînii curente au reluat lucrările de curățare a canalelor rîului Botna în […]