Anunț

Primăria orașului Căușeni anunță  concurs  pentru ocuparea funcției vacante de director în instituția preșcolară Grădinița  nr.3  din orașul Căușeni Condițiile de participare la concurs: a)Deține cetățănia Republicii Moldova; b) are studii superioare universitare; c) are vechime în activitate didactică de cel puțin 3 ani; d) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit […]

Planul  desfăşurării activităților culturale cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului”

  Planul desfăşurării activităților culturale cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului” 1 iunie  2018                                                                           or. Căuşeni   Nr d/o Activitatea Ora Locul desfăşurării Concert de sărbătoare: -Ansamblul ”Romanița” -Ansamblul s. Chircăiești -Studioul ”Romanița” -Centrul de creație 09.00-11.00 Stadionul central Prezentare – Direcția Regională Est a Departamentului Poliției de Frontieră (exerciții practice cu câinele) 09.30-09.50 Stadionul […]

În atenția locuitorilor orașului Căușeni – lucrări planificate

În conformitate cu Planul de investiții pentru anul 2018 în perioada 28 mai – 15 iulie 2018, compania RED UNION FENOSA va efectua lucrări de renovare a conductelor aeriene cu schimbarea pilonilor în perimetrul str. Vasile Lupu, Tineretului, Valea Hîrtopului , Calea Brezoaiei. Pe parcursul executării lucrărilor, zilnic (cu excepția zilelor de sîmbătă și duminică), […]

Anunț

Primăria Căușeni  începînd cu ziua de miercuri distribuie tuturor locuitorilor orașului  puieți de măr, cireș, vișin, prun, cais și alte specii de pomi tuturor doritorilor. Fiecare cetățean care dorește să planteze la el în curte cîte un pom nu are decît să vină la primărie și să-și ridice puieții. Aceștia sunt distribuiți gratuit, iar unica […]