Anunț!

Primăria orașului Căușeni reamintește tuturor contribuabililor că data de 15 august – este data limită a primului termen de achitare a impozitului funciar și pentru bunurile imobiliare. Penalitatea pentru fiecare zi de întîrziere pentru anul 2018 este de 0,0329 %.

PROGNOZĂ HIDROLOGICĂ

Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în legătură cu avertizarea meteorologică cu privire la căderea averselor puternice, izolat foarte puternice, pe unele râuri mici și în locurile joase, în perioada 27 iunie – 1 iulie, HIDROLOGII PROGNOZEAZĂ: – creşterea locală a nivelului apei cu 0,5-1,0 m; – formarea scurgerilor intensive pe pante cu risc de […]

Anunț CONVOCAREA ȘEDINȚEI

În conformitate cu art. 16(2), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006, Se convoacă şedinţa a 6-a extraordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni pe data de  29.06.2018, la orele 10.00, în localul Primăriei or. Căuşeni, cu următoarea ORDINEA DE ZI: 1.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliuluiorăşenesc Căuşeni nr.11/1 din 29.11.2017 „Cu privire […]