Serviciile necesare în cadrul proiectului „Căușeni Agri-Hub: Infrastructură comunitară …”

PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂUȘENI ÎN CADRUL PROIECTULUI: Căușeni Agri-Hub: Infrastructură comunitară de răcire și prelucrare a fructelor și legumelor, implementat în cadrul Facilității Primari pentru Creștere Economică – Proiecte-pilot, 2021, de către Municipiul Căușeni are nevoie de următoarele tipuri de servicii: „Elaborarea cercetării de piață a preferințelor și cerințelor consumatorilor: pentru a defini cele mai solicitate produse cu cea […]

ANUNȚUL PUBLIC Privind aprobarea deciziei etapei de evaluare  prealabilă a impactului asupra mediului a activității  planificate

Primăria or. Căușeni anunță publicul interesat, despre aprobarea și emiterea deciziei etapei evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului (cînd este cazul, se va indica în context transfrontalier) prevăzute de Legea nr. 86  din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra […]

ANUNŢUL PUBLIC privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activităţii planificate

Autoritatea administraţiei publice locale, Primaria orașului Căușeni anunţă publicul interesat, despre aprobarea şi emiterea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului prevăzute de Legea nr.86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare, pentru […]

ANUNŢ privind organizarea audierilor publice a proiectelor de decizie

Conform prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional și Hotărârii Guvernului  RM nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional,  Primăria or.Căușeni,  organizează la data de  21 decembrie  2021, ora  10.00  în sala pentru ședințe, et.II, audieri publice vizând proiectele de decizie incluse […]