ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la participarea UAT orașul Căușeni la Programul de granturi pentru securitatea umană „Kusanone”

Primăria orașului Căușeni inițiază, începând cu data de 14.03.2024 consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la participarea UAT orașul Căușeni la Programul de granturi pentru securitatea umană „Kusanone”. Scopul proiectului este modernizarea și eficientizarea serviciilor de salubritate din orașul Căușeni. Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este cauzată de necesitatea asigurării accesului […]

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

„Cu privire la participarea UAT orașul Căușeni în calitate de partener la proiectul „Reziliența și prevenție în situații de risc prin îmbunătățirea infrastructurii în comunitățile transfrontaliere – comuna Plugari, Județul Iași, Romania și orașul Căușeni, raionul Căușeni, Republica Moldova”. Primăria orașului Căușeni inițiază, începând cu data de 14.03.2024 consultarea publică a proiectului de decizie „Reziliența […]

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

„Cu privire la participarea UAT orașul Căușeni la Programul de finanțare nerambursabilă pentru anul 2024 inițiat de Guvernul României, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova” Primăria orașului Căușeni inițiază, începând cu data de 14.03.2024 consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la participarea UAT orașul Căușeni la Programul de finanțare nerambursabilă pentru anul 2024 […]

Anunț privind prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției vacante de Administrator al Î.M. „Salubrizare și Amenajare” Căușeni

Consiliul orășenesc Căușeni anunță prelungirea concursului pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcției vacante de Administrator al Î. M. „Salubrizare și Amenajare Căușeni” Pentru funcția de administrator al Întreprinderii poate candida persoana care corespunde următoarelor cerințe: 1) cunoaște limba română, 2) deține studii superioare, 3) a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani, 4) […]

Anunț public!

Administrația S.A. „Elevator Kelley Grains” șos. Tighina 13, solicită  eliberarea Autorizației de Mediu pentru folosință specială a apei din sondele Nr. 3279.