ANUNŢ privind organizarea audierilor publice a proiectelor de decizie

Conform prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional și Hotărârii Guvernului RM nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Primăria or.Căușeni, organizează la data de 12.12.2019 ora 10:00 în sala pentru ședințe, et.II, audieri publice vizând proiectul de decizie: „Cu privire la […]

Deconectări programate

În conformitate cu prevederile p.52(3,4) al Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 343 din 15 decembrie 2010, Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A.  informează, că pe data de 15.03.2019, în intervalul de timp 09:00 – 17:00, este posibil să fie deconectat pentru lucrări de defrișare şi […]