ANUNŢ privind organizarea audierilor publice a proiectelor de decizie

Conform prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional și Hotărârii Guvernului  RM nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional,  Primăria or.Căușeni,  organizează la data de  28 septembrie  2021, ora  10.00  în sala pentru ședințe, et.II, audieri publice vizând proiectele de decizie incluse […]

Solicitare autorizație

SRL ,,Izvorul Cristalin” solicită eliberarea autorizației de mediu pentru folosința specială a apei din sonda nr. 1 CS, situată or. Căușeni, extravilan.  

Solicitare autorizație

SRL ,,Petcom Lux” solicită eliberarea autorizației de mediu pentru folosința specială a apei din sonda arteziană nr. 3298, nr. 3429, situate în or. Căușeni pe teren extravilan și din sonda arteziană cu nr. 89 situată în s. Semionovca, r. Ștefan Vodă, amplasată pe teren extravilan.

Audieri publice a proiectelor de decizie incluse în ordinea de zi a ședinței a 5-a extraordinară a Consiliului orășenesc Căușeni

,, Primăria orașului Căușeni organizează audieri publice a proiectelor de decizie incluse în ordinea de zi a ședinței a 5-a extraordinară a Consiliului orășenesc Căușeni. Audierile vor avea loc la data de 05.08.2021, ora 10.00, în sala de ședințe, etajul II”. Proiectele de decizie incluse în ordinea de zi a ședinței a 5-a extraordinară a […]