Anunț public!

Administrația S.A. „Elevator Kelley Grains” șos. Tighina 13, solicită  eliberarea Autorizației de Mediu pentru folosință specială a apei din sondele Nr. 3279.

ANUNȚ privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Î.M. „Salubrizare și Amenajare Căușeni”

În temeiul Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, precum și Hotărârii Guvernului nr.484/2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală Consiliul orășenesc Căușeni anunță concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcției vacante de Administrator al Î. M. „Salubrizare și Amenajare Căușeni” Pentru funcția de administrator al Întreprinderii poate candida persoana care corespunde […]

TERMEN EXTINS! Anunțăm prelungirea Concursului pentru selectarea reprezentanților societății civile și ai sectorului privat în calitate de membri ai Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare

În vederea implementării prevederilor Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova și Hotărârii Guvernului nr. 127/2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438/2006, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale anunță că, începând cu data de 17 ianuarie 2024, se dă start concursului pentru selectarea reprezentanților societății civile și sectorului privat în […]

ANUNŢ privind organizarea audierilor publice a bugetului or. Căușeni pentru anul 2024

Conform prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional și Hotărârii Guvernului RM nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Primăria or. Căușeni, organizează la data de 12 decembrie 2023, ora 10.00 în sala pentru ședințe, et. II, audieri publice vizând bugetul or. […]

Nefco va finanța un nou proiect de eficiență energetică în Moldova

Un nou acord de implementare a măsurilor de eficiență energetică a fost semnat cu orașul Căușeni din Republica Moldova. Proiectul de modernizare energetică va fi implementat în una dintre cele mai mari instituții de educație timpurie din oraș pentru a reduce consumul de energie și a îmbunătăți starea de confort termic pentru aproape 400 de […]